Eesti viikingid, periood millest teame vähe!
Esitlus eestlaste (eesti-soome hõimude) muistsest ajast, eestlaste-saarlaste viikingiajast (riietus, relvad, laevad, kaubandus, pereelu jne), mõne sõnaga ka keskajast Eesti aladel.

Kuidas said ühel ajalooperioodil eestlaste-saarlaste-kuralaste laevad olla võitmatud Läänemerel?
Miks eestlased olid ilmselt Läänemere jõukaim rahvas muistsel ajal – selle tõestuseks esitleme kogutud pildi– ja infomaterjali.

Jutuks on rohkem need teemad millest on siiani väga vähe räägitud või hoopis maha vaikitud,
Mis on “tõde” ja mis on “vale” Eesti ajalookäsitluses – püüame selgitada mitmeid vastuolulisi ja ebaloogilisi järeldusi Eesti ajalugu puudutavates asjades.

Tutvume eestlaste esivanemate muistsete asualadega olemasolevate andmete põhjal, arvatavast päritolust, keelest, muistsest kirjatundmisest, Salme laevast, Kukruse “memmest” jne.

Kõik saavad katsuda ja selga proovida muistsel viikingiajal kasutatavat sõjavarustust, relvi ja ehteid.


Min.grupi suurus 15 in.

Min. hind 150€
Kestvus ca 1-1.5 h
Maksumus 8€, kliendikaardiga 7 €/inimene
Koolidele ja lasteaedadele hinnaalandus 5€/laps.
Üle 30 liikmelise grupi puhul hinnasoodustus 5%.