VIIKINGITE KÜLA KORD

NB! Broneering hakkab kehtima peale ettemaksu tasumist või garantiikirja saatmist.Kui ettemaks on tasutud ja üritus jääb ära kliendist sõltuvalt, siis Viikingite külal on õigus ettemaksu mitte tagastada.
Kui on saadetud garantiikiri ja üritus jääb ära kliendist sõltuvalt, siis klient tasub 40 % kogu aktsepteeritud pakkumise summast.
Viimaseid muudatusi pakkumise osas saab teha hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist  juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Tehniliste vahendite ja inventari (kaasa arvatud savist nõud) kadumise või täieliku purunemise korral tasub Tellija Viikingite külale nende soetamismaksumuse 100% ulatuses. Juhul kui tehnilisi vahendeid või
inventari on võimalik remontida tasub Tellija remondikulu 100% ulatuses.
Kliendi poolt kaasa toodud ja valveta jäetud väärtesemete ja tehniliste seadmete kahjustumise või kadumise eest vastutab klient.
Kliendil ei ole õigust tema kasutada olevat inventari tellitud ruumist ega Viikingite külast välja viia. Meie külas on videovalve!

Oma söögi ja joogiga meile ei tulda!  Kui siiski reeglitest kinni ei peeta, siis lisandub teenindustasu ja korgimaks iga lauas istuva inimese kohta 10 € ja/või me palume meie külast klientidel koheselt lahkuda. NB. See ei kehti klientide kohta kes on taverna peamajast eraldi broneerinud mõne metsamaja ja nende kohta, kellega on sõlmitud eelnevalt eraldi kokkulepe. Meie külas on videovalve !

Rakettide ja saluudi laskmine Viikingite külas ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta on keelatud! Kui kokkulepe saavutatakse, siis kliendile näidatakse kindel koht kus tohib seda teha. Klient koristab enda järelt rakettide laskmisest tekkinud prahi ise, kui seda ei tehta, siis lisandub arvele koristamise tasu 15€.

Viikingite külas elavaid loomi ei tohi segada, kiusata, kividega loopida, kaigastega torkida ja taga ajada. Kui loomad lasevad ennast silitada, siis on hästi aga kui nad ära lähevad, siis ei tohi neid hakata taga ajama. Meie külas elavad loomad on nagu meie pere liikmed! Kui on silt „Mitte segada“ siis järelikult on selleks põhjus. Kõik vanemad vastutavad oma laste eest, nende käitumise ja kommete eest. Kui keelamisest ei aita, siis on Viikingite küla majaemandal õigus nõuda klientide lahkumist Viikingite küla territooriumilt.

Viikingite küla kliendid ei tohi ise süüdata küünlaid, tõrvikuid vms. Kui on eelnevalt lepitud kokku lõkke tegemine või grillimine, siis seda tohib teha ainult selleks ettenähtud kohas. Liigutatavaid grille ei tohi tõsta majade ega varjualuste katuste ega räästa alla!

Meie tiigist püütud kala ei tohi tiiki tagasi lasta, kuna kala sureb tõenäoliselt ära. Kui meie töötaja seda näeb, siis lisandub teie arvele 40€. Meie külas on videovalve!

Viikingite küla ei vastuta järelvalveta jäätud laste eest. Meie külas on väga palju veekogusid ja mittetraditsioonilisi ehitisi, seepärast palume lapsi mitte jätta omapead!

Turvalisuse huvides me ei rendi ruume noortepidudeks, kus valdav osa inimestest on alla 25-aastased.