MTÜ Viikingite Küla Liikmed ja asutajad

MTÜ VK põhikiri

MTÜ VK aruanne 2019

MTÜ VK aruanne 2020

Viikingite küla MTÜ eetilise tegevuse üldised põhimõtted

Ida-Harju leader grupp ja PRIA toetavad projekti “Põhja-Eesti viikingite temaatilise püsiekspositsiooni loomine Viikingite külas”